Föreningsidé

  • Hammerdals IF vill med ett brett utbud erbjuda idrott och motion för alla.
  • Vi strävar efter att med utbildade ledare låta varje individ utvecklas utifrån sina förutsättningar.
  • Hammerdals IF arbetar utifrån en gemensam värdegrund.
  • Ett ökat samarbete inom föreningens sektioner skapar en god föreningskänsla.
  • Föreningen ska verka för goda kontakter med andra föreningar och aktörer i samhället.

I HAMMERDALS IF HAR VI KUL!

Många möjligheter, mycket glädje!