Gymnastikens aktiviteter för våren har uppdaterats.